συνεργασίες / collaborations

2019 it's not about if you will love me tomorrow part I χορογρ. Ανδρονίκη Μαραθάκη, Art Factory - Τεχνοστάσιο. (ως εκπαιδευτής Λόγου)
choreogr.
Androniki Marathaki, Art Factory-Tecnostasio (as a speach trainer)

2017 Evros walk water ΙΙ σκηνοθ./dir. Daniel Wetzel/ RIMINI PROTOKOLL, Οnassis Stegi. (ως ερευνητής/as a reasearcher)

2015 “Evros walk water Ι” σκηνοθ./dir. Daniel Wetzel/ RIMINI PROTOKOLL, Schloßbiennale Werdenberg. (ως οργανωτής συνεντεύξεων /αs an interviews manager)

2009 "Wunschkonzert" του Franz Xaver-Kroetz σκηνοθ.Ζωή Χατζηαντωνίου, Από Μηχανής Θέατρο (σαν μεταφραστής)
dir. Zoe Chatziantoniou, Apo Michanis Theater (as a translator)