φωτογραφίζοντας / photographing


(scroll down for english)


Ξεκίνησε να φωτογραφίζει από πολύ μικρή ηλικία και ήδη στα δεκατέσσερα του χρόνια αποκτά την πρώτη του επαγγελματική μηχανή(Minolta X-700). Λόγω της ενασχόλησής του με το θέατρο, αποφασίζει τη δεκαετία του'90 να συνδυάσει τις δύο ιδιότητές του, έχοντας πλέον μετά από τριάντα χρόνια καταγράψει πολυάριθμες παραστάσεις, πρόβες και workshops.

Ως φωτογράφος έχει συνεργαστεί επαγγελματικά με πολλές θεατρικές ομάδες και οργανισμούς, ανάμεσα σε άλλα το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο, το θέατρο Αμόρε και τη Schaubühne Berlin. Δείγματα δουλειάς βρίσκονται εδώ.

Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στα projects «Εραλδικά μνημεία στον Ελλαδικό χώρο» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος της Κοινωνίας της πληροφορίας και «η Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών» .

Έχει συμμετάσχει σε δύο φωτογραφικά λευκώματα, «η Μάχη της Κρήτης» (έκδοση της εφημερίδας “τα Νέα”) και το “the City” (γ’βραβείο, έκδοση Redbubble Pty Ltd).

He has started taking photographs from very young and already at the age of fourteen he bought his first professional camera(Minolta X-700). Due to his involvement with theater, he decides in the early 90s to combine his two qualities, having now, after thirty years,recorded numerous performances, rehearsals, and workshops since.

As a photographer he has collaborated professionally with many theater groups and organizations, among others the Athens&Epidaurus Festival, the National Theatre, the Amore Theater and the Schaubühne Berlin. Sample work can be found here.

He has also collaborated with the National Research Foundation in the projects "Heraldic monuments in Greece" within the European program of the Information Society and "The Archeology of the city of Athens".

He has participated in two photo albums, "The Battle of Crete" (published by the newspaper "ta Nea") and “the City” (3rd prize, published by Redbubble Pty Ltd).