γράφοντας / writing

(scroll down for english)

Κύριος φορέας των γραπτών του αποτελούν εδώ από το 2017 «τα Καθέκαστα» (βλ. τέλος σελίδας)
Γεννήθηκαν ως μικρές ιστορίες ή αφηγήσεις στο wordpress.com και στην πορεία μεγάλωσαν, πλούτισαν και ζωντάνεψαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται παλιότερες αναρτήσεις από τέως λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, και από το -ανενεργό πλέον- ιστολόγιο urban-compass.
Πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, βρίσκει κανείς γράμματα της νεότητας, όπως τα ημερολογιακά κείμενα “Δονούσα” , γραμμένα όλα τον Μάρτη του 1994, Απόκριες στο νησί τής τότε άγονης γραμμής. Η συλλογή “Οι σημειώσεις ενός Ακροβάτη”, δακτυλογραφημένη όλη από το 1991 μέχρι το 1992, φωτοτυπημένη σε ελάχιστα αντίτυπα και μοιρασμένη σε φίλους. Παιδικές και εφηβικές απόπειρες διηγημάτων και ποιημάτων, από το 1981 μέχρι το 1987.

Αγαπημένη θέση ανάμεσα στα γραπτά καταλαμβάνει το διήγημα «από Αδάμι» ως το πρώτο που εκδόθηκε σε έντυπη μορφή, στο τρίτο τεύχος της επιθεώρησης «ο κόντε Σπουργίτης», χάρη στην εμπιστοσύνη της Πηνελόπης Αβούρη και του Αντώνη Νικολουδάκη.


Since 2017 most of his writing is to be found at the blog "ta kathekasta"(see below-unforunately only in greek). The blog started as a collection of short stories and narratives on wordpress.com and along the way grew and enriched. Those stories include also older posts from former social media accounts, and from the former urban-compass blog. Going even further back in time, one finds letters from his youth, such as the "Donousa island" diary entries-all written in March 1994, on the island of the then barren line ,The "Notes of an Acrobat" collection-all typed from 1991 until 1992, photocopied in few copies and distributed to friends, Children's and adolescent attempts at short stories and poems, from 1981 to 1987.

A prominent place among the writings occupies the short story "via Adami" as the first to be published in printed form, in the third issue of the magazine "o conte Spourgitis"(the count Sparrow), thanks to the trust of Penelope Avouris and Antonis Nikoloudakis.